Mieszkania ssaków cz. 2

Niemniej sztuczne od pana chomika buduje sobie mieszkanie drugi podziemny gospodarz, kret. Mieszkanie to znajduje się zwykle jakie 1/2 metra pod ziemią, a wybierając miejsce pod budowę, uważa kret bardzo na to, aby przynajmniej z jednej strony przystęp do mieszkania byt utrudniony. Mieszkanie to składa się z dobrze wygładzonej okrągłej jaskini, naokoło której biegnie jeden lub dwa, jeden nad drugim położone chodniki. Te większe chodniki są połączone z głównym mieszkaniem i pomiędzy sobą mniejszymi. Jeżeli mieszkanie znajduje się dalej od rewiru, w którym kret poluje, buduje sobie kret obszerny chodnik, aby swobodnie i wygodnie mógł nim z polowania do domu powracać. Jeżeli mieszkanie położone jest w środku rewiru, wtedy kret buduje mnóstwo dróg w różnych kierunkach, a ślady tej kreciej roboty to liczne kretowiny. O mieszkanie dla swych młodych troszczy się zwykle pani krecina, wybiera na gniazdo miejsce, w którym się korytarze na różne strony rozchodzą, a aby młodym miękko było w rodzinnym domku, wyściela wnętrze delikatnymi roślinkami.

Latest Comments
  1. Reklama