Mieszkania ssaków cz. 4

W dawniejszych czasach można było spotkać bobry prawie we wszystkich zalesionych miejscach Europy nad brzegami jezior i rzek. Dzisiaj bobry w ogóle należą do zwierząt bardzo rzadkich, wytępili je bowiem ludzie prawie zupełnie. Bobry żyją towarzysko i wspólnymi siłami budują swe domki i stawiają tamy, aby stan wody odpowiednio regulować. Do budowy używają drzewa i nieraz ścinają zębami wcale nawet grube pnie, podgryzając je z jednej strony więcej, zwykle od rzeki, tak, aby drzewo runęło w wodę. Drzewo, które spadło do wody, skierują z prądem bardzo zręcznie do miejsca przeznaczenia. Przy budowie domów tną zwykle zębami drzewo na równe kawałki, aby zaś drzewo z drzewem lepiej złączyć, używają do spajania gliny, mułu, piasku i t. p. Wnętrze domu składa się z obszernej izby, o ścianach na stopę grubych. Izba ta nakryta jest dachem. Pod tą izbą znajduje się druga, która ma otwór prowadzący do wody, jako wyjście w razie niebezpieczeństwa, a tamę budują właśnie w tym celu, by i przy niskim stanie wody otwór był pod jej powierzchnią.

Latest Comments
  1. Reklama