Mieszkania ssaków cz. 5

Izba ta służy im zarazem jako magazyn żywności. Często też budują bobry kilka takich izb obok siebie i tak, aby do nich jedno tylko wejście prowadziło. Czasem budują sobie bobry osobne spichlerze.

Inne zwierzęta, głównie gryzonie, urządzają sobie pomieszkania dla siebie na drzewach. Wiewiórka ściele sobie ze mchu i chrustu bardzo wygodne legowiska w dziuplach drzew, do których prowadzi wąskie wejście. Podobnie wyścielone legowiska buduje sobie suseł w norach podziemnych. Bardzo sztuczne gniazdka urządza sobie także myszka karłowa. Gniazdka te są sztucznie i ozdobnie utkane z różnych materii roślinnych i wiszą między źdźbłami zboża lub silniejszych traw.

Jak widzimy z powyższego, nie brak i zwierzętom ssącym sprytu i wytrwałości przy budowie mieszkań i magazynów na zimowe zapasy. Budując takie magazyny, przeznaczone na ziarno, zwierzęta dokładają usilnych starań, aby zboże zabezpieczyć przed zepsuciem, urządzają w magazynach swych odpowiednie wentylatory, kominy itp.

Latest Comments
  1. Reklama