Pałace owadów cz. 12

Co pewien czas robotnica oddala się cokolwiek, jak gdyby chciała się przypatrzeć, czy celki posiadają odpowiednie wymiary. Gdy już trzecia część celki jest gotowa, napełnia ją pszczoła miodem i kończy budowę, zalepiając celkę całkowicie. Takich celek stawia zwykle pięć do ośmiu jedne na drugich. Przestrzenie pomiędzy celkami zalepia błotem, a nakrywa grubszym piaskiem, aby budowę wzmocnić.

Inna pszczoła, tapicerka, buduje gniazda w dziurze ziemnej, albo w dziupli drzewa. Z kawałeczków listka kunsztownie wyciętych buduje naparstkowa te komórki, zamknięte kolistymi wycinkami, przy czym wieczko dolnej tworzy denko górnej komórki. Pszczoły starają się bardzo o to, aby listkom nadać odpowiedni kształt i wielkość, a całość złożona z tych listków trzyma się tak silnie, jak gdyby była zlepiona, chociaż pszczoły przy budowie tej zupełnie listków niczym nie zlepiają, starając się jedynie silnie jedne obok drugich ułożyć. Układając listki, starają się o to, aby pomiędzy nimi nie było żadnych szpar, żadnych otworków.

Latest Comments
  1. Reklama