Pałace owadów cz. 16

Bardzo często ogromnie liczny naród mrówek buduje kilka gniazd obok siebie. Pomiędzy tymi gniazdami jedno jest gniazdem głównym macierzystym, a inne gniazda poboczne są połączone z nim dobrze utrzymywanymi drożynami. Do zakładania takich pobocznych gniazd zmuszone są mrówki przeludnieniem i brakiem pożywienia. Wiedzą one dobrze, że jednego tak wielkiego gniazda, aby się wszystkie w nim pomieścić mogły, budować nie mogą, bo w gnieździe takim powietrze nie miałoby odpowiedniej cyrkulacji i temperatura podniosłaby się tak, że mogłaby mieszkańcom gniazda zaszkodzić.

Zdarza się również, że w jednym gnieździe mieszka kilka mrówczych rodów, można spotkać także dwa albo i więcej obok siebie wybudowanych gniazd, a czasem nawet jedne mrówki budują gniazdo swe wprost w gnieździe drugich mrówek. Często też zamieniają mrówki swe gniazda. Silniejszy lud zdobywa sąsiednie gniazdo, przepędza mieszkańców jego i przebudowuje sobie zdobyte gniazdo według swej potrzeby.

Pewne gatunki mrówek zakładają inne gniazda na zimę, a inne na wiosnę, inne pozostają wprawdzie w tych samych gniazdach przez cały rok, przerabiają jednak gniazdo odpowiednio do pory roku.

Nie brak także pomiędzy mrówkami i takich, które prowadzą w całym tego słowa znaczeniu koczownicze życie.

Latest Comments
  1. Reklama