Pałace owadów cz. 5

Niektóre oprzędujące się gąsienice mieszają własne wydzieliny z ziemią, mchem, ziarnkami piasku, kawałeczkami drzewa lub włosami innych zwierząt. Tak np. mól używa do oprzędu materii ze sukien, mrówkolew ziarnek piasku itp.

Najsztuczniejsze domki przygotowują sobie owady należące do gatunku pszczołowatych. Pomiędzy owadami tymi znaleźć możemy tkaczy, wiertników, robotników ziemnych, cieśli, ceglarzy, a nawet … hodowców roślin i zwierząt.

Jedne z tych poczwarek żyją wspólnie w jednej tkaninie, inne każda w osobno dla siebie przyrządzonym domku.

Olbrzymi owad, spokrewniony z osą, zwany trzepiennikiem, wierci z nadzwyczajną siłąi zręcznością twarde drzewo. Posiada on w tylnej części ciała rodzaj świdra osadzonego pomiędzy silnymi mięśniami. Jajka składa w kanalikach głęboko wywierconych w drzewie. Gąsienica, którą nazywają powszechnie robakiem drzewnym, wyżera w drzewie wężowate chodniki i żyje w drzewie, zanim się oprzędzie, przez kilka lat. Wykształcony owad albo wierci sobie dziurę na zewnątrz, albo też wydobywa się na wolność, gdy drzewa ścinają na budowę, lub obcinają gałęzie.

Latest Comments
  1. Reklama