Rybie gniazda

Nie tylko ptaki i zwierzęta ssące budują sobie gniazda. Usiłowania te spotykamy i u ryb, pomiędzy którymi również nie brakuje sprytnych budowniczych. Za majstrem takim daleko oglądać się nie potrzebujemy. Jest to ciernik. W czasie tarła błyszczy on wspaniałymi barwami czerwoną, niebieską i zieloną. Gniazdko buduje z różnych gatunków wodnych roślin i kamyków, nadaje mu formę okrągłą i umieszcza pomiędzy roślinkami, albo też u brzegu pomiędzy piaskiem i mułem. Gniazdko to przeznacza dla swego pokolenia i u wejścia do gniazda stoi stale na warcie, czuwając troskliwie nad jego bezpieczeństwem. Jeżeli zobaczy jakiego nieprzyjaciela, dokłada usilnych starań, aby go zwabić za sobą i zmusić do oddalenia się od gniazdka. W naszych wodach znajdują się dwa rodzaje cierników; większy wiesza swe gniazdko pomiędzy wodnymi roślinami, mniejszy umieszcza je na dnie. Trzeci o wiele większy gatunek ciernika gnieździ się w morzu. Gniazdo jego składa się z wolno wiszącej ozdobnej tkaniny wstężyc, zlepionych ze sobą mułem.

Podobnie budują sobie gniazda kiełbie. Czasem zadawalają się one wygrzebaniem sobie zupełnie prostych dziur w mule dna, ale na wiosnę budują najczęściej gniazda z tkanin traw wodnych i korzeni roślin.

Bardzo zręcznie budują sobie gniazdka chińskie makropody. Ciekawa ta rybka tworzy gniazdka w całym tego słowa znaczeniu z powietrza. Proszę sobie wyobrazić, co to za wspaniały architekt, który potrafi z powietrza we wodzie zamki stawiać. A jednak tak jest. Pan architekt wydobywa się na powierzchnię wody, zaczerpnie powietrza tyle, ile się tylko w pyszczku jego pomieścić może i powietrze to następnie pod wodą wydmuchuje w mul, tak że powstają małe bańki, które skwapliwie uzupełnia nowymi bańkami i w których składa jajka czuwając, aż się młode rybki wylęgną.

Bardzo ciekawie składa też jajka jedna z ryb, zwana siekierką, która posiada błoniastą rurkę na brzuchu, tzw. pokładełko, za pomocą którego składa jajka pod płaszcz małża, wiedząc, że będą w muszli zupełnie bezpieczne.

Latest Comments
  1. Reklama